Tuesday, February 17, 2015

GAFA – akronim američkog kulturnog imperijalizma

Nije na odmet nalijepiti na stranice ovog antimedija, društvenog blog-fanzina i vrlo poznatu, ali često zanemarivanu činjenicu, postojanja veoma dominantnog američkog kulturnog imperijalizma, koji je svojom očiglednošću i sveprisutnošću zaradio sebi i akronimski nadimak, ali i status aksioma, koji svakog dana neupitno žderemo. Naime u pitanju je, u poslednjih par godina nerijetko korišten izraz, takozvani GAFA – akronim američkog kulturnog imperijalizma.


Naime, GAFA se odnosi na Google, Apple, Facebook i Amazon; jedne od najvećih kompanija na svijetu - sve su američke i sve su tehnološki giganti.

Ne bi ova informacija bila toliko zanimljiva, koliko je ista, zapravo još jedna u nizu kockica kompleksnog sistema savremenog društveno-političkog djelanja, posebno na međunarodnom nivou u kojem dominatne prevashodno ekonomske i vojne sile diktiraju kulturalističke, iliti novorasističe standarde etikecije drugog, odnosno druge kulture i društva.

Naime, Kulturalizam iskovan prije nekih pola vijeka, (sa svojim čedom Orijentalizmom) glavna je „začkoljica“ i logički impuls kreiranja politike dominantnih prema „inferiornim“; tj, Kulturalizam je, najjednostavnije, zamjena za nekadašnji rasizam koji su, valjda, dobronamjerno odradili antropolozi, samo što su sada u fokusu kulture i kulturni potencijali određenih društava, na osnovu kojih dominantna društva i establišment arbitriraju ko nije, a ko jeste i u kolikoj mjeri kadar da bude dio savremneog svijeta i njegovih demokratskih načela.

U tom, kontekstu ako imamo u vidu svijet koji je - a to potvrđuju mnogi svjetski autori - zagazio u „kulturnu paradigmu“, tj procese u kojima kultura kao kategorija igra glavnu ulogu potiskujući druge kategorije poput klase, ideologije i sl.; onda moramo apostrofirati važnost demarkacije američke kulturne (kulturalističke) dominacije, odnosno imperijalizma, koji se poput pomije, servira „navučenim“ konzumentima koji se planski pripremaju  za eksploataciju.


O GAFA detaljnije na: 

No comments:

Post a Comment