Wednesday, November 26, 2014

Čarobni frulaši i srećne okolnosti

Moj bijesni i neuki mozak u jedan dan udariše dva glasa iz najdubljih košmara sociopatologije; dva glasa iz nejnemogućijih dimenzija ljudske imbecilnosti. Naime, 1) Ratko Božović (kurtonolog od Triglava do Đevđelije) je napisao knjigu o psima (opet!). 

Tuesday, November 25, 2014

Mučna istina o batinama

Danas se širom svijeta Obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Nasilje nad ženama je jedan od najtežih oblika kršenja ljudskih prava i sloboda, gdje je ugroženo pravo na život, slobodu, ali i psihički i fizički integritet žrtve.

Najnovija istraživanja pokazuju da najveći procenat žena koje dobijaju batine korelira sa procentom onih koje poznaju Ljilju Raičević i obrnuto: veliki broj posjetiteljki sigurne ženske kuće (SŽK) dobija batine. Kako eksperti komentarišu to je činenica koja se ne može pobiti.

U dobro poznatom Blogofanzinovom diskursu analize društvenih malera i talismana, upućujemo javnost u nova, spektakularna istraživanja nedavno vaskrslog Mikoša Bešlija i "gledača" djece Sava Kentere.